Zasady Serwisu

Treści publikowane w Serwisie są udostępniane bezpłatnie.

Administrator Serwisu nie pobiera żadnych informacji od Użytkowników, z wyjątkiem określonych w Polityce Prywatności.

Z usług Serwisu można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo, w tym obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich.

Administrator Serwisu, a przy tym jedyny właściciel praw autorskich do publikowanych w Serwisie treści, zabrania kopiowania oraz rozpowszechniania treści Serwisu poza Serwisem z wyłączeniem udostępniania odnośników (linków) w mediach społecznościowych i na innych stronach internetowych odwołujących się do niniejszego Serwisu.

Serwis utrzymuje się z reklam wyświetlanych na stronach Serwisu, z których pokrywa koszty bieżącej działalności. W skład kosztów działania Serwisu wchodzą opłaty za hosting oraz domenę, obsługa informatyczna, administracyjna oraz graficzna.